ENDED JA ENNUSTUSED EESTI RAHVAUSUNDIS

Raamatu kaas
Lehekülgede arv
224
Mõõtmed
140 x 210
Avaldamise aeg
03.04.2013
Toimetaja
Hind
18,50 €
Meie veebipoest on raamat otsa saanud!

"Ended ja ennustused" lahkab inimesele omast ja igipõlist tahtmist teada saada tulevikku ja muid elusaladusi. Ennustamisel on Euroopas tuhandete aastate vanused traditsioonid, seetõttu on säilinud ka aukartustäratav hulk ajaloolisi tõendeid prohvetluse, selgeltnägemise ja muude ennustusviiside kohta. Ka eesti pärimustekstides vahendavate temaatiliste uskumuste spekter on lai; paljud traditsioonilistest ennete tõlgendamisest elavad kasutuses veel tänapäeval ja endeusk on jätkuvalt paljude inimeste elu lahutamatu osa.

Raamatu eesmärgiks ei ole hinnangu andmine, kas ja kuivõrd on võimalik tulevikku ennustada, vaid ülevaate pakkumine, kuidas ja miks on seda läbi aegade ikka ja jälle teha püütud. Materjal on esitatud teemade kaupa, millest igaühe alguses on kokkuvõtlik ja ilmekamaid nüansse välja toov tutvustus ning seejärel valik haakuvaid pärimustekste. Läbi endeuskumuste prisma vaadeldakse selliseid valdkondi nagu inimese tajud ja kehalised iseärasused ning elus ja eluta looduse ilmingud, samuti tehakse juttu ennustusviisidest ja -atribuutidest, ennustusi vahendavatest üleloomulikest olenditest ja erakordsete võimetega isikutest, ennustamiseks sobivatest aegadest ja kohtadest. Alajaotuste juures tuleb paratamatult ette mõningaid kattumisi, kuna liigituse koostamisel on lähtutud eelkõige taotlusest ennustamise aspekte kogu nende paljususes võimalikult ülevaatlikult esile tuua. Detailne sisukord aitab üles leida just enam huvipakkuvad nähtused ja toimingud. Samas pole esitatud näidete valik kindlasti ammendav, näiteks oleks uskumuste piirkondlikke eripärasid võimalik tutvustada palju üksikasjalikumalt, kuid juba ainuüksi raamatu maht ei võimaldaks seda. Fotode juures on märgitud originaalülesvõtete allikad (välja arvatud juhul, kui foto pärineb autori isiklikust arhiivist).

Reet Hiiemäe on Kirjandusmuuseumi tunnustatud folklorist, kelle huvikeskmes on aastaid olnud rahvausundi ja -juttude psühholoogiline tõlgendamine, rahvapärimustes avalduvad kaitsemehhanismid ning hirmude ja traumadega toimetulemise viisid. Koostöös kirjastus Pegasusega ilmus 2012. aasta kevadel temalt raamat "Kaitsemaagia Eesti rahvausundis".