KUUE SIGMA TEE

Kuidas GE, MOTOROLA jt tippettevõtted oma sooritusi lihvivad

,
Valdkond:
KK
420
167 × 243
01.01.2002
Pia Kurro
Juta Rahkema
9985942493
13.44
Meie veebipoest on raamat otsa saanud!
 

Kuue sigma tee jaguneb kolmeks hõlpsasti kasutatavaks osaks:
Esimene osa hõlmab kõige olulisemat teavet kuue sigma kohta, mh alustõed, kuue sigma eelised täieliku kvaliteedijuhtimisega (TQM) võrreldes, ja kuue sigma navigaator -- viiefaasiline mudel kuue sigma organisatsiooni ülesehitamiseks.
Teine osa uurib lähemalt, kuidas kohandada kuue sigma initsiatiivi teie äritegevusele, mh kuidas otsustada, kas seda üldse proovida, ja kuidas koolitada mustvöösid jt võtmetöötajaid.
Kolmas osa kirjeldab peamisi tegevusi kuue sigma navigaatoris, tuumikprotsesside identifitseerimisest parandusprojektide läbiviimiseni ja sealt edasi kuue sigma võitude muutmiseni jäävateks võitudeks.
Kontseptsioonide, tööriistade ja väljakutsete piltlikustamiseks on kõikjal ohtralt kasutatud elust enesest pärit edulugusid.