PSÜHHOLOOGIA IGAPÄEVAELUS


Valdkond:
KK
372
140 x 210
30.04.2009
Ellen Suits
Linda Järve
978-9949-425-96-6
18.66 €
4.92
Meie veebipoest on raamat otsa saanud!
 

Konsultant Kaisa-Kitri Niit

Käesolev raamat on mõeldud kõigile, kes soovivad psühholoogiast pisut teada saada moel, mis tuleks neile igapäevaselt kasuks - olgu siis kas kodus või tööl, kas üksi või teistega koos olles. Lugeja ette tuuakse viimase aja huvitavamad ja positiivsemad suunad tavapsühholoogias ning kirjeldatakse kiiremalt edasi arenenud aspekte. Kindlasti on sellest abi tudengitel, kes õpivad psühholoogiat mõne teise eriala raames; kuid tegu ei ole õpikuga, vaid teosega, mille praktiliseks eesmärgiks on näidata tavalugejale, et psühholoogia võib olla ühtaegu nii üllatav kui ka paeluv. Raamatu teevad kergesti arusaadavaks ja köitvaks

  • tavaelust võetud näited 
  • iga peatüki sisukad kokkuvõtted 
  •  praktilised harjutused ja arutlusteemad 
  •  soovitused täiendavaks lugemiseks.

    Kenneth Strongman on töötanud 25 aastat psühholoogiaprofessorina Cantebury ülikoolis Uus-Meremaal, hetkel tegutseb ta ülikooli humanitaarteaduste aseprorektorina. Ta on Uus-Meremaa Kuningliku Ühingu, Briti Psühholoogiaühingu ja Uus-Meremaa Psühholoogiaühingu liige. Ta on avaldanud kümme raamatut.